Oliwia Józwicka

Tel.: +48 511 003 050

o.jozwicka@dap-kancelaria.pl

Oliwia Józwicka

Radca Prawny

Praktyk w dziedzinie stosowania prawa podatkowego, karno-skarbowego, administracyjnego, gospodarczego, finansowego i kontraktowego

Oliwia swoje doświadczenie zdobyła pracując w organach podatkowych, administracji rządowej, kancelariach prawniczych i zespole adwokackim. Zajmowała się sporządzaniem, opiniowaniem i redagowaniem rozporządzeń, zarządzeń, regulaminów i porozumień. Sporządziła szereg umów cywilno-prawnych. Pełniła funkcję oskarżyciela publicznego w sprawach karno-skarbowych. Prowadziła postępowania przygotowawcze, dochodzenia i śledztwa w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa gospodarcze. Prowadziła postępowania podatkowe z zakresu przychodów nieujawnionych albo ujawnionych, ale nie znajdujących pokrycia w przychodach ujawnionych. Analizowała oświadczenia majątkowe. Przeprowadziła paręset postępowań w sprawach o wykroczenia karno-skarbowe oraz parędziesiąt postępowań w sprawach o przestępstwa karno-skarbowe, pełniąc funkcję oskarżyciela skarbowego - w tych sprawach. Sporządzała, wnosiła i popierała akty oskarżenia przed sądami karnymi. Specjalizuje się w trudnych sprawach podatkowych. Wielokrotnie reprezentowała organy podatkowe przed sądami. Współpracowała z organami podatkowymi, Izbą Skarbową, sądami, prokuraturą, policją i innymi przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, a także organami publicznymi i administracją rządową.

Posługuje się językiem angielskim.

Oliwia ukończyła studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także studia administracyjne również na tej uczelni.Ukończyła aplikację radcowską i została wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Odbyła szereg szkoleń z zakresu prawa podatkowego, karno-skarbowego, gospodarczego, administracyjnego i finansowego.

Prywatnie Oliwia interesuje się medycyną, historią, sportem i polityką społeczną.