Marcin Wawrzyniak

Tel.:  +48 22 290 22 88

 

Marcin Wawrzyniak

Adwokat, Partner w Kancelarii

Specjalizuje się w zakresie koncesjonowania realizacji zadań publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnotowego dorobku prawnego w tym zakresie, jak również instytucji koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi, jako form Partnerstwa Publiczno - Prywatnego.

Marcin, posiada doświadczenie samorządowe, wieloletni współpracownik Instytutu PPP, doradzał we wdrażaniu kilkudziesięciu projektów PPP i koncesyjnych jednostkom samorządu terytorialnego, jednostkom administracji centralnej, izbom gospodarczym podmiotom prywatnym (m.in. doradztwo dla Polskich Linii Kolejowych (podmiotu publicznego) przy projekcie budowy kolei dużych prędkości w formule PPP; doradztwo dla Urzędu Miasta Krakowa (podmiotu publicznego) przy projekcie budowy i eksploatacji co najmniej 300 mieszkań komunalnych w formule PPP; doradztwo dla Urzędu Miasta Wrocław (podmiotu publicznego) przy projekcie budowy i eksploatacji wiat przystankowych w formule koncesji na roboty budowlane; doradztwo dla Urzędu Miasta Łomża (podmiotu publicznego) przy projekcie dotyczącym budowy nowego dworca autobusowego wraz wielofunkcyjnym centrum handlowym w formule PPP; doradztwo dla Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.  (podmiotu publicznego) w zakresie budowy lokali mieszkalnych pod wynajem w formule PPP; doradztwo dla spółki CEMEX S.A. (partnera prywatnego) w przy projektach dotyczących budowy dróg publicznych w formule PPP i koncesji; doradztwo dla spółki Aqua Sprint sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich (podmiotu publicznego) przy projekcie dotyczącym utrzymywania i zarządzania infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w formule koncesji na usługi; doradztwo dla Urzędu Miasta Gdańska (podmiotu publicznego) przy projekcie dotyczącym budowy i eksploatacji kolumbariów na cmentarzach komunalnych w Gdańsku w formule koncesji na roboty budowlane; doradztwo dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (podmiotu publicznego) w ramach zlecenia: „Analiza przedinwestycyjna Rozbudowy Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie -Budowa nowych pawilonów szpitalnych - ETAP II w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego”; doradztwo dla Ancona Sp z o.o. (partnera prywatnego) przy projekcie: „Brama Zachodnia w Poznaniu - budowa nowego centrum przesiadkowego komunikacji miejskiej).

Współautor i autor licznych publikacji popularyzujących PPP, w tym podręczników wdrażania projektów PPP wydanych przez Urząd Zamówień Publicznych i Ministerstwo Gospodarki. Uczestnik prac legislacyjnych w zakresie PPP i koncesji w ramach zespołu ds. PPP przy Ministrze Gospodarki.

Marcin od 2009 r. jest współorganizatorem oraz prowadzącym szkolenia na temat PPP i koncesji. W 2012 r. objął stanowisko redaktora naczelnego „Biuletynu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego”.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył aplikację adwokacką i został wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej  Warszawie.