Jerzy Piwnik

Tel.: +48 511 003 070

j.piwnik@dap-kancelaria.pl

dr Jerzy Piwnik

Adwokat, Partner w Kancelarii

Specjalizuje się w problematyce nieruchomości, w szczególności przedmiotem jego zainteresowań są sprawy reprywatyzacyjne.

Jerzy posiada  doświadczenie w sprawach administracyjnych i cywilnych. W latach 2001-2005  pracował w organach administracji publicznej. Od 2005 r. współpracował z wieloma kancelariami. W ramach tej współpracy prowadził sprawy dotyczące reprywatyzacji nieruchomości na terenie całego kraju. W 2010 roku obronił rozprawę doktorską w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, której tematem były tzw. nieruchomości warszawskie, czyli nieruchomości podlegające działaniu dekretu Bieruta.

Jerzy zdobył  doświadczenie zawodowe we współpracy z Nowojorską Kancelarią Klein Solomon Urbach. Jest to jedna z największych kancelarii na terenie  aglomeracji Nowego Jorku. Posiada także spore doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi spółek, w szczególności negocjowaniu i opiniowaniu kontraktów gospodarczych, dochodzeniu wierzytelności oraz  przeprowadzaniu analiz prawnych due diligence.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku. Odbył  aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Aktualnie wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej  Warszawie.

Biegle włada językiem angielskim i rosyjskim.