Dawid Adam Pietrzak

Tel.: +48 608 491 139

dawid.pietrzak@dap-kancelaria.pl

Dawid Pietrzak

Radca Prawny, Partner Zarządzający DAP Business & Law Firm

Praktyk w dziedzinie stosowania prawa gospodarczego, handlowego i papierów wartościowych. Ekspert w zakresie prawa cywilnego i procedury cywilnej.

 

Dawid karierę zawodową rozpoczął w Wydziale Systemów Giełdowych i Rozliczeniowych Departamentu Usług Finansowych, Rozliczania i Nadzoru Funkcjonalnego Komisji Nadzoru Finansowego. W Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego odpowiedzialny był za nadzór funkcjonalny nad Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., Towarową Giełdą Energii S.A. oraz domami maklerskimi. W ramach obowiązków m.in. przeprowadzał kontrole w siedzibach ww. instytucji oraz uczestniczył w ich radach nadzorczych z upoważnienia Przewodniczącego KNF. Ukończył kurs na maklera papierów wartościowych organizowany przez Związek Maklerów i Doradców. Był członkiem licznych grup roboczych.

Następnie doświadczenie zawodowe zdobywał w Kancelarii GESSEL, jednej z największych i najbardziej prestiżowych kancelarii prawnych w Polsce, pracując w dziale procesowym i projektów specjalnych. W swojej praktyce przeprowadzał audyty prawne spółek due diligence, uczestniczył w przygotowywaniu prospektów emisyjnych spółek debiutujących na GPW, zapewniał bieżącą obsługę korporacyjną spółek kapitałowych oraz zajmował się prowadzeniem  procesów cywilnych o charakterze gospodarczym, w szczególności sporów budowlanych.

Ekspert w zakresie prawa papierów wartościowych, prawa spółek handlowych oraz prawa gospodarczego. Autor pracy „System depozytowo-rozliczeniowy a prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych”.

Dawid  ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odbył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

W wolnym czasie Dawid jest motocyklistą, uczestniczy w rajdach konnych i podróżuje. Pozostaje aktywny fizycznie - uprawia różnego rodzaju sporty, w szczególności narciarstwo, boks, kajakarstwo i kolarstwo górski. Interesuje się geopolityką i gospodarką.