Share on facebook
Share on linkedin

Umorzenie oraz przewalutowanie kredytu we frankach bez podatku dochodowego

Coraz więcej banków proponuje kredytobiorcom ugody i przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich. Ci, którzy zdecydują się na porozumienie z bankiem stają przed pytaniem: czy taka operacja wymaga rozliczenia się ze skarbówką? Podobne pytania zadają sobie Frankowicze, którzy wygrali proces z bankiem i ich umowa kredytowa została unieważniona.

Umorzenie kredytu a podatek dochodowy

Zgodnie z interpretacją skarbówki przewalutowanie kredytu we frankach czy też jego umorzenie nie tworzy przychodu, a więc nie trzeba płacić od niego podatku dochodowego. W interpretacji z dn. 6 maja wydanej dla jednego z banków Szef Krajowej Informacji Skarbowej informuje o podatkowych skutkach porozumień z bankami.

Co do zasady, umorzenie kredytu oznacza, że kredytobiorca otrzymał przychód i powinien zapłacić od niego podatek dochodowy. Potwierdzały to zresztą wyroki sądów dotyczące umorzenia kredytów, np. wyrok NSA z 15 lipca 2020 r. (sygn. akt II FSK 1886/19). Wyjątkiem od tej reguły są kredyty zaciągnięte przed 15 stycznia 2015 r. na cele mieszkaniowe, zabezpieczone hipotecznie i nominowane w walucie obcej, a następnie umorzone. Od nich minister finansów zaniechał poboru PIT w związku z problemami frankowiczów. – czytamy na łamach rp.pl.

Interpretacja potwierdza więc, że w przypadku umorzenia kredytu bank nie wystawia kredytobiorcy formularza PIT-11 z informacją o osiągniętym przychodzie. Są jednak pewne warunki: bank musi uzyskać potwierdzenie, że kwota kredytu została wykorzystana na cele mieszkaniowe. Kredytobiorca musi również oświadczyć, że dotychczas nie skorzystał ze zwolnienia z PIT dla umorzonego kredytu.

Jeśli bank nie otrzyma ww. informacji, ma obowiązek wystawić PIT-11, co nie powoduje jednak obowiązku zapłaty podatku przez kredytobiorcę. Ostateczne wyjaśnienie tych dwóch kwestii to sprawa między kredytobiorcą a urzędem skarbowym.

To kredytobiorca w ostateczności odpowiedzialny jest za prawidłowe sporządzenie i złożenie zeznania podatkowego oraz potencjalne uiszczenie zobowiązania podatkowego – cytuje fragmenty interpretacji serwis rp.pl.

Przewalutowanie kredytu we frankach bez PIT-11

Wychodząc naprzeciw Frankowiczom szef KIS uznał, że przewalutowanie kredytu, nawet jeśli wynika z niego korzyść ekonomiczna, nie tworzy przychodu podlegającego opodatkowaniu. Kredyty hipoteczne są zaciągane na okres 20-30 lat, w trakcie których kurs waluty wielokrotnie może się zmieniać. Zgodnie z treścią interpretacji „Trudno (…) przewidzieć, jaki kurs walutowy miałby zastosowanie w przyszłości do przewalutowanej kwoty kredytu, gdyby kredytobiorca nie zdecydował się na przewalutowanie”. Zgodnie z interpretacją niezależnie od ewentualnych korzyści finansowych osiągniętych przez kredytobiorcę, w przypadku przewalutowania kredytu banki nie wystawiają formulrza PIT-11.

W prawdzie interpretacja została wydana dla konkretnego banku, jednak daje ona obraz stanowiska administracji skarbowej. Chcąc mieć pewność, czy ma ona zastosowanie również w naszej, indywidualnej sprawie, możemy wystąpić o osobną interpretację.


Źródła:
https://www.rp.pl/Podatki/210519262-Przewalutowanie-kredytu-we-franku-szwajcarskim-bez-podatku-dochodowego—interpretacja-skarbowki.html%20
Numer interpretacji: 0114-KDIP3-1.4011.125.2021.1.MK1