Share on facebook
Share on linkedin

Jakie mogą być konsekwencje wad prawnych kredytów frankowych?

Sprzeczność z prawem postanowień umowy o kredyt we frankach może wywoływać następujące skutki:

1. cała umowa kredytowa może zostać uznana za nieważną.
2. klauzule waloryzacyjne mogą zostać uznane za nieważne, przy pozostawieniu w mocy pozostałej części umowy.
3. klauzule waloryzacyjne mogą zostać uznane za niewiążące konsument, czyli za abuzywne.

Stwierdzenie nieważności umowy kredytowej, jej postanowień, lub też abuzywności to skomplikowane zagadnienia prawne, które zazwyczaj nic nam nie mówią. Generalnie umowa kredytu frankowego może zostać uznana za nieważną. Jeżeli sąd nie stwierdzi nieważności umowy kredytu to powinien orzec o nieważności lub abuzywności tzw. klauzul waloryzacyjnych (odfrankowienie). Oznacza to, że umowa kredytu pozostaje ważna, ale bez postanowień mówiących o przeliczaniu zadłużenia na walutę obcą. W dwóch następnych artykułach opowiem o skutkach prawnych tych zdarzeń, a w kolejnych artykułach wyjaśnię jakie korzyści przyniesie unieważnienie umowy lub jej poszczególnych postanowień.