Share on facebook
Share on linkedin

Jakie mogą być realne korzyści unieważnienia w kredytach frankowych samych klauzul waloryzacyjnych (odfrankowienie kredytu)?

W poprzednim artykule omówiłem jak wyglądają namacalne konsekwencje złożenia przez Frankowiczów pozwu przeciwko bankowi i uzyskanie wyroku stwierdzającego nieważność umowy o kredyt we frankach. Teraz wyjaśnię, co się stanie, jeżeli sąd powszechny uzna, że co prawda nie ma podstaw do unieważnienia całej umowy o kredyt frankowy, jednakże istnieją podstawy do stwierdzenia nieważności lub abuzywności postanowień umowy kredytu frankowego wprowadzających waloryzację do waluty obcej. Mówiąc jaśniej – co się stanie jak sąd wyeliminuje z umowy frankowej przeliczenie kredytu do franka szwajcarskiego (odfrankowienie kredytu).

Co to jest odfrankowienie kredytu?

Wyrok sądu w sprawach Frankowiczów, który usuwa wszystkie postanowienia umowy dot. przeliczenia na franka szwajcarskiego (odfrankowienie) skutkuje tym, że w wyniku procesu sądowego nadal Frankowicza łączy z bankiem w części umowa o kredyt frankowy. Taki wyrok frankowy wymusza na banku i Frankowiczu konieczność przyjęcia, że kredyt był udzielony w złotówkach i spłacany w złotówkach od samego początku. Obecna kwota kredytu frankowego pozostałego do spłaty ulega zmniejszeniu do kwoty udzielonego nam kredytu frankowego w złotówkach. Od kwoty udzielonego Frankowiczom kredytu należy odjąć kwoty rat, które zostały dotychczas spłacone w złotówkach.

Odfrankowienie kredytu w praktyce

Prześledźmy, jak przedstawiają się realne konsekwencje odfrankowienia kredytu we frankach na podanym w poprzednim artykule przykładzie Frankowicza, który w 2007 r. zaciągnął kredyt we frankach na kwotę 1.000.000 zł i po 10 latach spłaty pozostało mu do spłaty 1.300.000 zł. Brak klauzul waloryzacyjnych w tej umowie o kredyt frankowy powoduje przeliczenie kredytu na złotówki tak, jakby kwota kredytu nigdy nie została wyrażona we franku szwajcarskim i nie była zależna od zmiany kursu franka.

Punktem wyjścia będzie zatem kwota rzeczywiście udzielonego kredytu frankowego, tj. 1.000.000 zł. Od tej kwoty należy odjąć kwoty rat tytułem spłaty kredytu, które dotychczas zostały zapłacone. Po 10 latach spłaty Frankowicze posiadający podobne kredyty zazwyczaj opłacili raty w wysokości ok 350.000 zł – 400.000 zł. Do spłaty pozostaje Frankowiczom po odfrankowieniu ok. 650.000 zł – 700.000 zł.

Należy pamiętać, że umowa o kredyt frankowy pozostaje nadal wiążąca, a zatem w mocy pozostaje wysokość oprocentowania obejmująca marżę banku oraz stawkę LIBOR. Z tego względu spłacona część kredytu frankowego jest mniejsza od tej w przypadku stwierdzenia nieważności całej umowy frankowej, gdyż unieważnienie całej umowy powodowało również, że nie musimy spłacać odsetek.

Odfrankowienie kredytu to minimalny cel procesu z bankiem

Reasumując, w opisywanym przypadku odfrankowienie umowy kredytowej we frankach szwajcarskich na kwotę 1.000.000 zł przynosi korzyść Frankowiczom w wysokości ok. 550.000 zł – 600.000 zł.

Dla adwokatów i radców prawnych w Warszawie pracujących na rzecz kancelarii DAP Business & Law Firm udzielających pomocy Frankowiczom i reprezentujących ich przed sądami powszechnymi, odfrankowienie kredytu frankowego stanowi cel minimum, podczas gdy podstawowym celem jest unieważnienie całej umowy o kredyt we frankach. Czy warto więc rozpocząć walkę z bankiem, złożyć pozew frankowy i osiągnąć przynajmniej cel minimum?

Zobacz też: