Share on facebook
Share on linkedin

Czym tak naprawdę jest kredyt we frankach?

Kredyty frankowe to kredyty złotówkowe. Wbrew powszechnemu przekonaniu kredyty frankowe nie stanowiły kredytów walutowych. Dlaczego zatem banki kredyty złotówkowe określały mianem kredytów we franku szwajcarskim lub kredytów frankowych? Właśnie ta nazwa okazuje się w praktyce najbardziej myląca. Mówiąc najjaśniej, za kredyt walutowy uznaje się taki kredyt, w którym kwota udzielonego kredytu jest fizycznie wypłacona w walucie obcej oraz raty kredytu spłacane są w walucie obcej.

Kredyty frankowe są zatem kredytami złotówkowymi, ponieważ kwota kredytu, która trafiła do nas na konto, była w złotówkach a nie we frankach szwajcarskich. Spłacamy kredyty we frankach również robiąc przelewy w złotówkach. W rzeczywistości jedynie wysokość kwoty kredytu jest odnoszona i zależna od wartości waluty obcej – franka szwajcarskiego. Nie powoduje to jednak, że kredyt udzielony w złotówkach staje się kredytem walutowym.

Reasumując, kredyty frankowe są kredytami złotówkowymi, których wartość jest indeksowana lub denominowana do waluty obcej, co polega na zwiększaniu lub zmniejszaniu wartości zadłużenia w złotówkach Kredytobiorcy w zależności od zmiany wartości waluty obcej.