Share on facebook
Share on linkedin

Czy żądania unieważnienia kredytu frankowego ulega przedawnieniu po 10 latach?

Dochodzenie nieważności umowy o kredyt we frankach

Niejednokrotnie w swojej praktyce spotkałem się z pytaniem, czy prawo do dochodzenia nieważności umowy o kredyt we frankach szwajcarskich przedawnia się w terminie 10 lat. Wątpliwości frankowiczów w tym zakresie podsycany są zazwyczaj przez fake newsy zamieszczane przez banki którym zależy na tym, aby Frankowicze nie wierzyli w możliwość dochodzenie swoich praw przed sądem w powszechnym.

Odpowiadając na pytanie zadane w tytule należy z całą stanowczością stwierdzić że prawo dochodzenia nieważności czy to całej umowy kredytowej, czy też poszczególnych jej postanowień i nie ulega przedawnieniu w okresie 10 lat.

Przedawnieniu ulegają roszczenia cywilne

Przedawnieniom ulegają wyłącznie roszczenia cywilne, tj. prawo do żądania z określonego zachowania od innego podmiotu na przykład do zapłaty lub zwrotu rzeczy. Natomiast prawo do ustalenia przez sąd że konkretna umowa lub jej poszczególne postanowienie jest nieważna lub w ogóle nie ulega przedawnieniu. W konsekwencji stwierdzenia nieważności umowy o kredyt we frankach szwajcarskich możemy dochodzić po 20 latach. Jednakże należy mieć na uwadze że przedawnieniu ulegają wszelkie roszczenia związane z wypłatą kwoty kredytu oraz zapłaconymi ratami. Z tego względu w przypadku stwierdzenia nieważności umowy o kredyt frankowy roszczenie banku o zwrot kredytu przedawnia się w terminie trzech lat od dnia wypłaty kredytu a nie od dnia stwierdzenia przez sąd nieważności umowy o kredyt we frankach szwajcarskich.

Natomiast roszczenia frankowiczów o zwrot zapłaconych rat kredytu lub nadpłat przedawnia się w terminie 10 lat od dnia zapłaty konkretnej raty. W rezultacie w interesie frankowiczów jest doprowadzenie do jak najszybszego unieważnienia umowy kredytowej we frankach. Ze złożeniem pozwu przeciwko bankowi nie można więc zwlekać, ponieważ działa się na własną niekorzyść.

Sprawdź też: