Strona główna » Oferta » Zapis spadkowy

Zapis spadkowy

Spadkodawca może nie tylko powołać spadkobierców do całości lub części spadku, ale także dokonać zapisów spadkowych. Czym jest zapis testamentowy? Kto może być zapisobiorcą?

Czym jest zapis spadkowy?

Zapis w odróżnieniu od powołania do dziedziczenia jest rozporządzeniem konkretnymi elementami majątku spadkodawcy. Zapisobiorcy nie odpowiadają za długi spadkowe, ponieważ zapis dotyczy konkretnego przedmiotu, nieruchomości, kwoty pieniędzy itd. Jednym słowem jest związany jedynie z danym składnikiem majątku.

W wyniku zapisu testamentowego wymienione w nim składniki majątku nie przechodzą automatycznie na własność zapisobiorcy. Może on się jedynie domagać wydania ich od spadkobierców ustawowych bądź testamentowych, a oni są obciążeniu wykonaniem zapisu. Skutkiem zapisu jest więc powstanie roszczenia po stronie zapisobiorcy.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której zapisy rozdysponowują większą część majątku. Wówczas zapisobiorców uznaje się za spadkobierców i odpowiadają oni za długi spadkowe.

Na czyją rzecz nie można ustanowić zapisu?

Spadkodawca musi dokonać zapisu osobiście. Nie może tego zrobić za pośrednictwem osób trzecich. Sam zapis może być ustanowiony na jedną lub kilka osób. W drugim przypadku jeśli nie jest wskazany konkretny przydział składników majątku, wówczas zapisobiorcy otrzymują go w równych częściach.

Warto też wspomnieć o dalszym zapisie, tj. sytuacji, w której zapisobiorca ma obowiązek do dokonania pewnych wydatków na rzecz kolejnego zapisobiorcy.

W przypadku zapisobiorcy obowiązują te same reguły, co spadkobierców:

  • nie może to być osoba, która nie dożyła otwarcia spadku
  • nie może to być osoba niegodna dziedziczenia
  • zapisobiorcą nie może być osoba prawna, która nie istnieje w momencie otwarcia spadku
  • może być nim natomiast poczęte dziecko, pod warunkiem, że urodzi się żywe

Dochodzenie roszczeń z zapisu spadkowego

Zapisobiorca ma prawo dochodzić wydania składników majątku od spadkobiercy. Również przed sądem. Ma na to 5 lat od momentu otwarcia testamentu lub od określonego w testamencie terminu/daty spełnienia określonych warunków.

Chcąc zrzec się zapisu należy sporządzić oświadczenie.

Zapis spadkowy, adwokat, Warszawa

W przypadku przedmiotów o niewielkiej wartości, wystarczy jedynie ich przekazanie. Jeśli jednak zapisem spadkowym objęto nieruchomość, wykonanie go wymaga sporządzenia odpowiedniej umowy. Nasza kancelaria prawna specjalizuje się w prawie spadkowym. Służymy radą w przypadku pytań bądź wątpliwości związanych z dokonaniem, wykonaniem czy też dochodzeniem roszczeń z zapisu spadkowego. W celu zadania pytania prosimy o przejście do zakładki kontakt.

Trzeba pamiętać, że zapis na równi z dziedziczeniem jest objęty podatkiem od spadków i darowizn.