Strona główna » Oferta » Wykonawca testamentu

Wykonawca testamentu

Gdy w grę wchodzą pieniądze i więzy rodzinne, zazwyczaj pojawiają się też spore emocje. Szczególnie w sytuacji, gdy spadkodawca zdecydował się napisać testament i zarządzić majątkiem inaczej, niż wynikałoby to z zasad ustawowych. Dodatkowym punktem zapalnym bywają kwestie związane z pogrzebem, długami spadkowymi czy też zarządzaniem majątkiem przed przyjęciem spadku przez spadkobierców. W tej sytuacji rozsądnym rozwiązaniem jest powołanie wykonawcy testamentu.

Kto powołuje wykonawcę testamentu?

Wykonawcę testamentu powołuje spadkodawca w swoim testamencie. Musi nim być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Do obowiązków wykonawcy testamentu należy:

  • zarządzenie majątkiem spadkowym,
  • spłata długów spadkowych,
  • wykonanie zapisów i poleceń spadkodawcy,
  • w dalszej kolejności wydanie spadkobiercom majątku zgodnie z wolą zmarłego oraz z ustawą.

Zgodnie z art. 988 § 2. wykonawca testamentu może pozywać i być pozywany w sprawach wynikających z zarządu spadkiem. Może również pozywać w sprawach o prawa należące do spadku i być pozywany w sprawach o długi spadkowe. Wykonawcę testamentu można też zobowiązać do innych obowiązków, np. do dołożenia wszelkich starań, by miejsce i sposób pochówku były zgodne z wolą zmarłego wyrażoną w testamencie.

Czy mogę zrezygnować z bycia wykonawcą testamentu?

W sytuacji, gdy osoba powołana do bycia wykonawcą testamentu nie chce lub nie może przyjąć tego obowiązku, powinna złożyć odpowiednie oświadczenie przed sądem. Z ważnych powodów sąd może zwolnić z obowiązków wykonawcę testamentu.

Powołanie wykonawcy testamentu. Kancelaria prawna

Spory spadkobiorców, nieprzewidziane wydarzenia czy też przedłużanie się sprawy spadkowej mogą prowadzić do pogorszenia stanu dziedziczonego majątku. Dzieje się tak chociażby w sytuacji, gdy nikt nie opłaca bieżących zobowiązań zmarłego (czynsz, rachunki) czy też nie dba o pozostawione przez niego mienie (nieruchomość, samochód). Po wielu miesiącach sporów niezarządzany przez nikogo majątek może znacznie stracić na wartości.

Powołanie wykonawcy testamentu wydaje się więc zasadne i bardzo rozsądne. Gwarantuje, że w razie śmierci spadkodawcy, zarząd nad przedmiotami spadkowymi będzie sprawowany w sposób niezakłócony. Chcąc mieć pewność, że testament nie zostanie podważony po śmierci spadkodawcy warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Nasza kancelaria prawna specjalizuje się m.in. w prawie spadkowym, a pracujący w niej prawnicy chętnie posłużą Państwu radą i postarają się rozwiać ewentualne wątpliwości związane z dziedziczeniem.