Strona główna » Oferta » Władza rodzicielska

Władza rodzicielska

W polskim prawodawstwie brak jednoznacznej definicji władzy rodzicielskiej. Przyjęło się więc, że jest to zbiór uprawnień, które przysługują rodzicom względem dzieci i które nabywają oni w momencie narodzin dziecka.

władza rodzicielska

elements.envato.com

Władza rodzicielska

Podstawowym kryterium, które determinuje i wyznacza treść władzy rodzicielskiej jest dobro dziecka. Przyjmuje się, że władza rodzicielska to zbiór wzajemnie ze sobą powiązanych praw i obowiązków rodziców w stosunku do osoby i majątku dziecka, a także prawo do reprezentowania dziecka przed organami państwowymi oraz innymi podmiotami. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.

Władza rodzicielska po rozwodzie

W przypadku rozwodu w zakresie władzy rodzicielskiej możemy wnosić o:

  • pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom;
  • ograniczenie władzy rodzicielskiej małżonka nad dzieckiem do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka;
  • zawieszenie władzy rodzicielskiej małżonka nad dzieckiem;
  • pozbawienie małżonka władzy rodzicielskiej.

Co do zasady sąd powinien pozostawić pełną władzę rodzicielską każdemu z rodziców, ponieważ przyjmuje się, że jest to najlepsze rozwiązanie dla dobra dziecka. Ograniczenie, zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej musi wynikać ze szczególnych okoliczności, które należy wykazać z pomocą właściwych dowodów.

Najważniejszymi czynnikami, jakie sąd bierze pod uwagę orzekając o władzy rodzicielskiej są:

  • SUPERprzesłanka, jaką jest DOBRO DZIECKA
  • prawo do wychowania przez oboje rodziców
  • zasada nierozdzielania rodzeństwa.

Co istotne orzekając sąd weźmie pod uwagę małoletnie dzieci pochodzące od obojga rodziców, wspólnie przysposobione przez małżonków, dziecko jednego z małżonków przysposobione przez drugiego małżonka. W sprawie o rozwód sąd nie bada ojcostwa, a jedynie bierze pod uwagę akty urzędu stanu cywilnego, z których wynika, kto jest ojcem.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczanie władzy rodzicielskiej do określonych praw i obowiązków oznacza, że poza konkretnym zakresem praw rodzic traci władzę rodzicielską w pozostałym zakresie z zastrzeżeniem prawa do kontaktów. W tej sytuacji małżonek może podejmować wszystkie wykraczające poza określony zakres decyzje bez naszej wiedzy i zgody.

Jeżeli zamierzasz wziąć rozwód skontaktuj się z naszą kancelarią prawną, która zapewni, że Twoją sprawę rozwodową poprowadzi adwokat lub radca prawny z Warszawy posiadający duże doświadczenie i profesjonalizm na najwyższym poziomie.