Strona główna » Oferta » Ustalenie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa

Sprawy o ustalenie ojcostwa nie ograniczają się jedynie do badania DNA, którego zadaniem jest potwierdzenie w 100%, kto jest ojcem dziecka. Postępowanie dotyczy również wysokości alimentów, nazwiska dziecka, władzy rodzicielskiej, a także zwrotu kosztu wyprawki oraz kosztów porodu.

Pozew o ustalenie ojcostwa

Sprawy o ustalenie ojcostwa należą do tych postępowań, w trakcie których możemy uregulować niemal wszystkie kwestie dotyczące małoletniego, tj. wysokość alimentów, kwestię władzy rodzicielskiej i sposobów kontaktów z dzieckiem, itd. W trakcie postępowania bardzo często przeprowadzane są testy DNA, których zadaniem jest potwierdzenie ojcostwa. Ze względu na stopień skomplikowania przygotowanie dokumentacji oraz pozwu o ustalenie ojcostwa wymaga wiedzy, doświadczenia oraz dużego nakładu pracy. Pomoc adwokata lub radcy prawnego ułatwi Państwu zadanie.

Jeśli dziecko urodziło się w trakcie trwania związku małżeńskiego lub 300 dni po jego ustaniu, domniemuje się, że ojcem dziecka jest mąż matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. Zgodnie z art. 62 § 2. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego “Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemanie to nie dotyczy przypadku, gdy dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą wyraził zgodę pierwszy mąż matki.”

Powyższe domniemania mogą być obalone jedynie na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Zgodnie z KRO “Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.”. Obalenie domniemania konieczne jest wtedy, gdy faktycznym ojcem dziecka jest inny mężczyzna. Pozew o ustalenie ojcostwa składa się również wtedy, gdy:

  • matka nie potwierdziła, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna;
  • mężczyzna nie chce uznać dziecka pochodzącego z nieformalnego związku.

Pozew o ustalenie ojcostwa przed sądem może wytoczyć matka, ojciec, jak i samo dziecko. Zdarza się, że wnosi go prokurator. Postępowanie toczy się w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego albo osoby uprawnionej.

Ustalenie ojcostwa, adwokat, Warszawa

DAP Kancelaria Prawna reprezentuje swoich klientów w sprawie o ustalenie ojcostwa. Doświadczeni adwokaci z Warszawy udzielą Państwu pomocy prawnej oraz będą Państwa reprezentować w sądzie. Ze względu na zazwyczaj skomplikowane postępowanie sądowe pomoc profesjonalistów może okazać się bardzo istotna.