Strona główna » Oferta » Umowy

Umowy

Kiedy mogą Państwo nas potrzebować?

  • w przypadku potrzeby sporządzenia lub zaopiniowania projektu wszelkiego rodzaju umów, w tym umowy sprzedaży, darowizny, dostawy, kontraktacji, zlecenie, o dzieło, o pracę, o zakazie konkurencji, najmu, dzierżawy,
  • użyczenia, leasingu, komisu, agencyjnej, o roboty budowlane, deweloperskiej, kredytowej, pożyczki, poręczenia, spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej, spedycji, czy przenoszącej prawa autorskie
  • w przypadku konieczności uzyskania pomocy przy negocjacji umowy, umowy przedwstępnej czy aneksu do umowy
  • w przypadku niewłaściwego wykonywania umowy przez jej drugą stronę
  • w przypadku wszczęcia lub zamiaru wszczęcia sporu sądowego lub arbitrażowego w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umowy przez jedną ze stron
  • w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy