Strona główna » Oferta » Spory sądowe

Spory sądowe

Spory sądowe w zależności od ich przedmiotu mogę toczyć się w postępowaniu cywilnym, karnym albo sądowoadministracyjnym. Niniejsza zakładka poświęcona jest jednak wyłącznie postępowaniu w sporach o charakterze cywilnym. Źródła sporów cywilnych są liczne, jednakże w praktyce najczęstszymi podstawami roszczeń cywilnych są umowy (odpowiedzialność kontraktowa), czyny niedozwolone (dające podstawę do żądania odszkodowania lub zadośćuczynienia za szkodę albo krzywdę wyrządzoną poszkodowanemu, jak np. w wyniku wypadku komunikacyjnego, błędu lekarskiego czy naruszenia dóbr osobistych) oraz bezpodstawne wzbogacenie (dokonanie nienależnej zapłaty, np. dłużnik zapłacił dług pomimo, że umowa łącząca go z wierzycielem była nieważna). Poniżej przedstawione zostały najczęściej spotykane w praktyce sytuacje, które wymagają podjęcia profesjonalnych działań prawnych w celu właściwego zabezpieczenia Państwa interesu. Rodzaje źródeł z jakich najczęściej wywodzą się roszczenia cywilne zostały opisane w zakładce Klient indywidualny/Odszkodowania.

Kiedy mogą Państwo nas potrzebować?

  • w przypadku otrzymania wezwania do zapłaty
  • w przypadku doręczenia nakazu zapłaty lub pozwu przez sąd
  • w przypadku zawezwania do próby ugodowej lub mediacji
  • w przypadku otrzymania zawiadomienia o wezwaniu na przesłuchanie w charakterze poszkodowanego
  • w przypadku występowania w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji
  • w przypadku występowania w postępowaniu przed Sądem Najwyższym
  • w przypadku występowania w postępowaniu przed sądami arbitrażowymi (polubownymi) stałymi i ad hoc
  • w przypadku występowania w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
  • w przypadku występowania w postępowaniu egzekucyjnym
  • w przypadku konieczności zabezpieczenia roszczenia dochodzonego przed sądami powszechnymi