Przedsiębiorstwa, fundacje, stowarzyszenia

Oferujemy pomoc prawną w zakładaniu stowarzyszenia lub fundacji, rejestracji ich w Krajowym Rejestrze Sądowym czy w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego. Pomagamy również w bieżącej obsłudze organizacji pozarządowych. 

Czym możemy Państwu służyć: