Strona główna » Oferta » Prawo spółek

Prawo spółek

Czym możemy służyć?

  • zakładanie i rejestracja spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych
  • sprzedaż gotowych spółek z o.o.
  • bieżąca obsługa korporacyjna
  • obsługa prawna zdarzeń korporacyjnych, m.in. zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów
  • przygotowanie projektów uchwał organów
  • realizacja praw akcjonariuszy, w tym zaskarżanie uchwał organów spółek
  • przekształcenia spółek oraz ich likwidacja
  • obsługa transakcji M&A, w tym przygotowanie umów sprzedaży (SPA)
  • przeprowadzeniem audytu prawnego (due diligence) spółki ad hoc oraz na potrzeby transakcji sprzedaży