Strona główna » Oferta » Prawo autorskie

Prawo autorskie

Kiedy mogą Państwo nas potrzebować?

  • w przypadku zamiaru związania się umową rozporządzającą prawami autorskimi
  • w przypadku potrzeby uzyskania doradztwa w sprawach uprawnień majątkowych i osobistych autora do stworzonych dzieł
  • w przypadku zamiaru dochodzenia odszkodowania za naruszenie majątkowych (zbywalnych) lub osobistych (niezbywalnych) praw autorskich
  • w przypadku prowadzenia sporu sądowego związanego z prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz prawem IT