Strona główna » Oferta » Powołanie spadkobierców

Powołanie spadkobierców

Przez powołanie do spadku rozumiemy wejście spadkobierców w prawa i obowiązki spadkodawcy. Powołanie do spadku może nastąpić na podstawie dziedziczenia ustawowego lub też na drodze testamentu. Powołanie do spadku na drodze testamentu ma miejsce wtedy, gdy spadkodawca sporządził ważny testament. W przeciwnym wypadku powołanie do spadku następuje w drodze ustawy. Może się też zdarzyć, że powołanie do spadku następuje częściowo na drodze testamentu, a częściowo na podstawie ustawy. Dzieje się tak wtedy, gdy testament nie dotyczy całego majątku zmarłego.

Powołanie do spadku i nabycie go

Zgodnie z artykułem 959 Kodeksu cywilnego spadkodawca może powołać do całości lub części spadku jedną lub kilka osób. Jeśli spadkodawca nie określi udziału poszczególnych osób, wówczas dziedziczą oni w częściach równych. Spadkobiercy mogą też dziedziczyć w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi wartości przeznaczonych im przedmiotów. Zgodnie z art. 965 Kodeksu cywilnego “jeżeli spadkodawca powołał kilku spadkobierców testamentowych, a jeden z nich nie chce lub nie może być spadkobiercą, przeznaczony dla niego udział, w braku odmiennej woli spadkodawcy, przypada pozostałym spadkobiercom testamentowym w stosunku do przypadających im udziałów”

Wiemy już, że powołanie do spadku może nastąpić na drodze testamentu lub ustawy. Niezależnie od sposobu powołania, musi dojść do stwierdzenia nabycia spadku. W przypadku skomplikowanych spraw spadkowych niezbędne jest w tym celu postępowanie przed sądem, który ustali, jaki jest krąg spadkobierców, czy spadkodawca pozostawił testament i inne kwestie jak choćby to, co wchodzi w skład spadku. Jeśli pomiędzy spadkobiorcami nie występuje konflikt ani nie mają oni wątpliwości co który z nich dziedziczy, wówczas nabycie spadku może nastąpić w drodze sporządzenia u notariusza w obecności wszystkich spadkobierców aktu poświadczenia dziedziczenia

Kto informuje o powołaniu do spadku?

Organy państwowe nie są zobowiązane do informowania spadkobierców o śmierci spadkodawcy. Spadkobiercy mają natomiast 6 miesięcy na przyjęcie lub odrzucenie spadku. Czas ten liczy się od momentu, gdy dowiedzieli się o prawie do spadku. Może się więc zdarzyć, że dla każdego ze spadkobierców okres 6 miesięcy będzie się liczył od innego dnia. Ma to miejsce przede wszystkim wtedy, gdy spadkobiercy nie utrzymywali bliskich relacji ze zmarłym lub gdy członkowie rodziny przed wieloma laty utracili ze sobą kontakt i próbują go nawiązać dopiero po śmierci spadkodawcy.

Powołanie spadkobierców. Adwokat. Warszawa

Spisanie ważnego testamentu, a tym samym powołanie spadkobierców niekiedy wymaga porady doświadczonego prawnika, który pomoże sformułować ostatnią wolę tak, by nie można było jej podważyć. Wsparcie radcy prawnego lub adwokata bywa nieocenione również wtedy, gdy sami jesteśmy stronami w skomplikowanej sprawie spadkowej. Prawnicy naszej kancelarii posłużą radą w obu tych sytuacjach. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji – prosimy przejść do zakładki kontakt. W prosty sposób poinformujemy Państwa o możliwych rozwiązaniach sytuacji i w razie potrzeby będziemy reprezentować Państwa w sądzie.