Nieruchomości i proces budowlany itp.

 

Deweloper to przedsiębiorca, który inwestuje w budowę nieruchomości, takich jak domy mieszkalne, biura, obiekty handlowe i przemysłowe, z przeznaczeniem ich na sprzedaż lub wynajem. Umowa deweloperska, to rodzaj umowy, którą podpisują obie strony, chcące dokonać transakcji nieruchomości, określane jako deweloper i nabywca. W umowie deweloperskiej inwestor zobowiązuje się do przeniesienia praw własności nieruchomości na nabywcę, zaraz po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego, jak również zobowiązuje nabywcę do dokonywania płatności na poczet ceny nabycia tego prawa. Umowa deweloperska jest często też nazywana umową przedwstępną, która określa zobowiązania zainteresowanych stron przed podjęciem transakcji. Istotną kwestią w umowie deweloperskiej jest fakt, że podpisuje się ją zanim rzeczona nieruchomość powstanie lub w trakcie jej powstawiania. W pewnych okolicznościach klient może odstąpić od umowy, jeżeli inwestor nie wywiązał się ze swoich powinności lub zataił istotne fakty, dotyczące budowy nabywanej przez klienta nieruchomości.

Umowę deweloperską określa art. 3 pkt 5 ustawy o ochronie praw nabywców lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Nie każda jednak umowa, zawarta między nabywcą a inwestorem, podlega tej ustawie, dodatkowo chroniąc klienta. Zawarcie takiej umowy z deweloperem wiąże się z ryzykiem dla klienta. W czasie budowy nieruchomości może dojść do wielu komplikacji bądź też inwestor może oddać nieruchomość w niezadawalającym stanie. W celu uniknięcia rozczarowań i niepotrzebnych nerwów, przed podpisaniem umowy deweloperskiej warto zasięgnąć porady doświadczonego prawnika. Nasza kancelaria prawna DAP oferuje fachową i wnikliwą analizę umów deweloperskich. Proponujemy również stałą współpracę, w trakcie całej kooperacji z inwestorem i interpretację wszelkich zawartych z nim umów. Dbamy o bezpieczeństwo i zadowolenie naszych klientów, dlatego drobiazgowo analizujemy każdą umowę, którą chce zawrzeć, by nie zaskoczyły go żadne niepożądane niespodzianki. Nasze doświadczenie i długoletnia praktyka sprawia, że do każdej przedstawionej nam umowy podchodzimy z dystansem, angażując się w jej analizę. Nie pozwolimy, aby żadnego z naszych klientów spotkało rozczarowanie wynikające z zawartej z inwestorem współpracy, podpowiadając korzystne dla niego rozwiązania. 

Czym możemy Państwu służyć: