Strona główna » Oferta » Dofinansowania. Renegocjacja umów.

Dofinansowania. Renegocjacja umów.

Kryzys w firmie nie zawsze musi być równoznaczny z upadłością lub koniecznością prowadzenia zaawansowanej restrukturyzacji. Często trudności finansowe można rozwiązać poza salą sądową. Właściwie przeprowadzone negocjacje z kontrahentami albo uzyskanie odpowiedniego dofinansowania pozwala na odzyskanie utraconej płynności i równowagi finansowej.

Cechą dobrego prawnika wspierającego przedsiębiorcę jest nie tylko znajomość przepisów dotyczących postępowań w sądach. Dobry prawnik przedsiębiorcy to także doradca, rozumiejący relacje biznesowe, wartość negocjacji, czy zorientowanie na nowe źródła finansowania. Rozumiemy tę zależność. Dlatego świadcząc usługi na rzecz przedsiębiorców nigdy nie ograniczamy się wyłącznie do kwestii prawnych.

Doradzamy, z jakich rozwiązań warto skorzystać w sytuacji, gdy Twoja firma popadnie w trudności finansowe. Renegocjowanie umów, finansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości czy Tarczy Antykryzysowej to tylko wybrane z rekomendacji. Ich zastosowanie zawsze będzie uzależnione od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.

Przed skorzystaniem ze źródeł finansowania czy renegocjowaniem umów, należy przeprowadzić analizę dostępnych rozwiązań oraz wspólnie ustalić strategię działania.