Strona główna » Oferta » Antywindykacja czyli obrona przed windykacją

Antywindykacja czyli obrona przed windykacją

W ostatnich latach daje się zaobserwować zmianę przepisów prawa na korzyść osób broniących się przed windykacją należności. Windykacja staje się coraz większym wyzwaniem, zarówno prawym, jak i finansowym.

Stwarza ta dużą szansę na skuteczną obronę własnego majątku przed niepożądaną windykacją. Obronę zwykle zaczyna się jeszcze na etapie sądowym, choć nie jest wykluczone, że możliwe będzie osiągnięcie nieoczekiwanych rezultatów także w postępowaniu egzekucyjnym.

System prawny jest niezwykle złożony, co bardzo często pozwala na wykorzystanie różnego rodzaju kwestii proceduralnych do zakwestionowania dopuszczalności egzekucji. Obrona przed windykacją każdorazowo powinna być konsultowana z doświadczonym prawnikiem procesowym, specjalizującym się w reprezentowaniu osób pozwanych czy mających zadłużenie.

Od wielu lat zajmujemy się reprezentowaniem podmiotów zmagających się z dochodzeniem należności przed sądami oraz organami egzekucyjnymi. Znamy specyfikę procesów windykacyjnych. Wiedza i doświadczenie w tym zakresie pozwala nam zoptymalizować skutki windykacji dla osób, które chcą podjąć obronę przed wierzycielem.

Niejednokrotnie nasza aktywność procesowa prowadziła do braku obowiązku spłaty należności wobec banków lub funduszy sekurytyzacyjnych, liczonych w setkach tysięcy złotych. Kwestionowanie umów cesji, wykorzystanie struktury prawnej przedawnienia, obrona przed skargą pauliańską, podważanie podstaw wypowiedzenia umów, wadliwości doręczeń czy doprowadzenie do umorzenia egzekucji to tylko wybrane przykłady technik, których zręczne wykorzystanie może uwolnić od zadłużenia.

Każdej osobie zamierzającej podjąć obronę przed windykacją powinna przyświecać myśl, że nawet sprawa pozornie przegrana może zakończyć się sukcesem. W naszej pracy na rzecz Klientów, zawsze kierujemy się tą dewizą.