Strona główna » Oferta » Alimenty na rodzica

Alimenty na rodzica

Ustanie małżeństwa skutkuje wygaśnięciem większości wzajemnych obowiązków i praw. Wyjątkiem od tej zasady są tzw. ex-alimenty czyli alimenty na rodzica. Obowiązek alimentacyjny jest wyłączony jedynie w stosunku do małżonka wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa. Żądanie przyznania alimentów od małżonka można podnieść w oddzielnej sprawie wytoczonej po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego.

Ex-alimenty czyli alimenty na rodzica

Zasadniczo możemy mówić o dwóch rodzajach alimentów dla rodzica: podstawowych oraz rozszerzonych. O ex-alimenty podstawowe można się starać w przypadkach, gdy rozwód został orzeczony bez winy lub z winy obojga małżonków. Otrzymamy je jeśli znajdziemy się w niedostatku i gdy własnymi siłami nie jesteśmy w stanie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części.

Warunki przyznania ex-alimentów w wersji podstawowej:

 • Stan niedostatku musi być pośrednio lub bezpośrednio wywołany rozwodem.
 • Uprawniony do alimentów w pierwszej kolejności powinien wykorzystać własne możliwości pozyskania dochodu, a dopiero w dalszej występować z roszczeniami w stosunku do byłego małżonka.
 • Obowiązek płacenia alimentów dla rodzica ustaje w momencie, gdy małżonek do nich uprawniony nie wykorzystuje swojej zdolności do pracy i przez to znajduje się w niedostatku.

Wysokość alimentów dla byłego małżonka zależy nie tylko od jego potrzeb bytowych, ale również możliwości finansowych drugiego z ex małżonków. Istotne znaczenie ma zatem zarówno sytuacja uprawnionego, jak i zobowiązanego. Kiedy ustaje obowiązek podstawowy alimentacyjny na rodzica? Wygasa on po 5 latach od rozwodu, jednak w sytuacjach nadzwyczajnych może zostać przedłużony.

Jeśli wyłączna wina rozkładu pożycia zostanie stwierdzona po stronie jednego małżonka, wówczas drugiemu małżonkowi przysługują rozszerzone alimenty na rodzica. Drugim warunkiem ich otrzymania jest pogorszenie się po rozwodzie sytuacji majątkowej niewinnego małżonka. Co ważne w tym przypadku małżonek niekoniecznie musi być w niedostatku. Wystarczy jedynie, by jego poziom życia zmieni się na niekorzyść. W tym przypadku obowiązek alimentacyjny nie wygasa w ciągu pięciu lat od rozwodu. Dla ustalenia czy doszło do pogorszenia sytuacji majątkowej małżonka niewinnego należy brać pod uwagę warunki materialne tego małżonka, jakie miałby, gdyby drugi z małżonków spełniał należycie swoje obowiązki i gdyby małżonkowie kontynuowali pożycie.

Ważne: By móc skorzystać z rozszerzonych alimentów na rodzica trzeba jednak doprowadzić do orzeczenia wyłącznej winy małżonka.

Alimenty na rodzica: do kiedy muszą być płacone?

Rozszerzone alimenty na żonę lub męża mają charakter bezterminowy. Może więc zaistnieć sytuacja, że będą płacone do końca życia. Obowiązek alimentacyjny może w niektórych okresach życia wygasać, a następnie znowu powstać w wyniku pogorszenia się sytuacji majątkowej małżonka niewinnego.

Wygaśnięcie obowiązku płacenia alimentów na żonę czy też na męża ma miejsce:

 • w razie śmierci ex małżonka uprawnionego lub zobowiązanego
 • wskutek zawarcia przez małżonka uprawnionego nowego związku małżeńskiego w urzędzie stanu cywilnego.

Warto zauważyć, że nie powoduje wygaśnięcia obowiązku dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu zawracie przez niego ślubu kościelnego, ponieważ w sferze prawnej taki związek ma charakter związku faktycznego. Ślub kościelny może jednak uzasadnić zniesienie obowiązku alimentacyjnego w świetle zasady współżycia społecznego, jak również wpływać na wysokość tych świadczeń. W przypadku pozostawania przez byłego małżonka uprawnionego w wieloletnim związku faktycznym (konkubunat) sąd będzie brał pod uwagę zwłaszcza fakt wspólnego zamieszkiwania, sytuację majątkową konkubenta oraz wpływ tych czynników na sytuację uprawnionego do alimentów.

Alimenty na rodzica. Adwokat w Warszawie

Pomoc adwokata czy też radcy prawnego pozwala na złożenie właściwie sformowanego pozwu. Profesjonalny pełnomocnik w osobie adwokata pomoże nam obiektywnie ocenić sytuację, a następnie będzie nas reprezentował w postępowaniu sądowym. Jego pomoc jest nieoceniona, gdy nam samym trudno jest podejść bez emocji do sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy.

Kiedy mogą Państwo nas potrzebować?

 • podczas przygotowywania pozwu o alimenty,
 • jako pełnomocników w trakcie postępowania sądowego,
 • przy ustalaniu wysokości alimentów,
 • przy egzekucji zasądzonych alimentów,
 • przy egzekucji alimentów od osoby zobowiązanej, która przebywa za granicą,
 • podczas ubiegania się o pomoc z Funduszu Alimentacyjnego.