Kategoria odszkodowań jest bardzo szeroka, zwłaszcza, że w języku potocznym pojęcie odszkodowania ma znacznie szersze znaczenie niż w rozumieniu prawnym, gdyż zazwyczaj nie dostrzegamy różnicy pomiędzy odszkodowaniem i zadośćuczynieniem. W rozumieniu prawnika takiego jak adwokat lub radca prawny odszkodowania możemy żądać za straty w naszym majątku wywołane przez inną osobę, zaś zadośćuczynienia za krzywdę i naruszenie praw niemajątkowych, tzw. dóbr osobistych.

Najpowszechniejszym przypadkiem kiedy nabywamy prawo do odszkodowania jest kolizja drogowa lub wypadek komunikacyjny. Samochód poszkodowanego w kolizji drogowej ulega uszkodzeniu i wymaga pozostawienia w zakładzie u mechanika. Oznacza to, że poszkodowany musi pokryć koszty naprawy i zakupu części. Poszkodowany ma prawo również poruszać się pojazdem zastępczym ponosząc koszt najmu. Te wszystkie koszty poniesione przez poszkodowanego stanowią podstawę do dochodzenia odszkodowania powypadkowego z OC sprawcy. Jeżeli sprawca wypadku nie miał polisy OC, poszkodowany może dochodzić odszkodowania od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

W wypadku drogowym poszkodowany może zostać ciężko ranny lub nawet ponieść śmierć. W takiej sytuacji poszkodowany doznaje krzywdy i cierpienia, które nie stanowią straty w majątku. Uszkodzenie ciała, przebyte operacje, uszczerbek psychiczny stanowią podstawę do dochodzenia zadośćuczynienia za taką krzywdę. W przypadku śmierci poszkodowanego zadośćuczynienia może żądać najbliższa rodzina zmarłego. Zadośćuczynienie za śmierć męża, żony, rodzica, dziecka, innej osoby bliskiej ma na celu rekompensatę za ból po utracie osoby najbliższej. Wysokość zadośćuczynienia za śmierć najbliższych członków rodziny zależy od bliskości i poziomu zażyłości rzeczywistych relacji pomiędzy zmarłym poszkodowanym a danym członkiem rodziny.

Obok odszkodowania za wypadek oraz zadośćuczynienia za krzywdę lub śmierć osoby bliskiej możemy żądać renty, która stanowi osobną kategorię roszczeń powypadkowych. Zarówno odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, jak również zadośćuczynienie i rentę można odzyskać od ubezpieczyciela z OC sprawcy wypadku. Dla ułatwienia w dalszej części publikacji będę posługiwał się potocznym pojęciem odszkodowania obejmując nim również zadośćuczynienie za krzywdę.

Jednakże wypadki to zaledwie jedno ze zdarzeń, z których może wynikać prawo do odszkodowania. Do najczęściej spotykanych rodzajów odszkodowań należą:

 • odszkodowanie powypadkowe (inne określenia potoczne: odszkodowanie po wypadku, odszkodowanie z OC, odszkodowanie komunikacyjne)
 • inne odszkodowania komunikacyjne (np. odszkodowanie za katastrofę kolejową, odszkodowanie za wypadek autokaru)
 • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu (zadośćuczynienie)
 • odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej (zadośćuczynienie)
 • odszkodowanie za błąd medyczny lub odszkodowanie za błąd personelu medycznego
 • odszkodowanie za błąd lekarski
 • odszkodowanie za pobyt w szpitalu
 • odszkodowanie za wypadek w pracy
 • odszkodowanie za wywłaszczenie z nieruchomości
 • odszkodowanie za zniszczenie mienia
 • odszkodowanie za niewykonanie umowy
 • odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Na koniec pozostaje pytanie do kogo zwrócić się o pomoc w odzyskaniu odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty? Czy lepiej skorzystać z kancelarii prawnej czy kancelarii odszkodowawczej? Czy kancelaria odszkodowawcza w Warszawie, czy w miejscowości, w której doszło do wypadku?

Wybór pomiędzy kancelarią prawną, tj. kancelarią adwokacką lub kancelarią radcy prawnego, a kancelarią odszkodowawczą wymaga rozważenia interesu tych podmiotów. Kancelaria adwokacka lub radcowska uzyskuje zazwyczaj wynagrodzenie za efekt oraz za przeprowadzenie sprawy sądowej. Jeżeli zatem wysokość odszkodowania zaproponowana przez zakład ubezpieczeń jest niska, adwokat lub radca prawny doradzi działanie zgodne z interesem klienta, tj. złożenie pozwu o odszkodowanie lub powództwa o zadośćuczynienie. Natomiast kancelaria odszkodowawcza czerpie zazwyczaj korzyść wyłącznie za efekt. W konsekwencji spór sądowy generuje dla kancelarii odszkodowawczej wyłącznie dodatkowe koszty adwokata lub radcy prawnego oraz oddala w czasie uzyskanie wynagrodzenia od klienta przez czas trwania procesu sądowego. Logiczne jest, że w interesie kancelarii odszkodowawczych jest zawarcie ugody z ubezpieczycielem nawet na mało korzystnych warunkach, ponieważ wynagrodzenie za prowadzone negocjacje kancelaria odszkodowawcza uzyska bezzwłocznie i nie poniesie kosztów adwokata lub radcy prawnego.

Kancelaria prawna - radcowska lub adwokacka w Warszawie, czy w innej miejscowości? Przy obecnych możliwościach komunikowania się na odległość bariera terytorialna straciła na znaczeniu w bieżącej pracy kancelarii prawnej. Dokumentację można przesyłać pocztą lub mailem w formie skanów, środki komunikacji umożliwiają zaś przeprowadzanie czynności na terenie całego kraju. Odległość przestaje mieć zatem znaczenie w sprawach dotyczących odzyskiwania odszkodowań. Natomiast większość towarzystw ubezpieczeniowych ma swoje siedziby w Warszawie i korzystają z usług wyspecjalizowanych adwokatów i radców prawnych z Warszawy. Niestety poszkodowani reprezentowani przez prawników z mniejszych miejscowości, nieobytych w ciężkich sprawach toczonych przeciwko potężnym towarzystwom ubezpieczeniowym, stają do nierównej walki. Praktyka pokazuje, że przełomowych odszkodowań dochodzą głównie warszawskie kancelarie prawne, korzystające z nowoczesnych rozwiązań prawniczych i najlepszych warszawskich prawników.

Pozostałe artykuły w tej kategorii