IMG_7917 -1s

DAP Kancelaria Prawna została założona jako kancelaria butikowa, świadcząca wyspecjalizowane usługi prawne o najwyższej jakości. Podstawowa specjalizacja Kancelarii obejmuje skomplikowane procesy cywilne, w szczególności przeciwko instytucjom finansowym oraz podmiotom uczestniczącym w procesie dewelopersko-budowlanym. Podstawowym celem działania Kancelarii pozostaje dbanie o dobro Klientów poprzez zapewnienie kompleksowej pomocy prawnej, uwzględniającej indywidualne potrzeby oraz uwarunkowania otoczenia, w którym funkcjonują.

Misją przyświecającą zakładaniu DAP Kancelarii Prawnej było połączenie wizji stworzenia nowoczesnej kancelarii prawnej odpowiadającej międzynarodowym standardom z indywidualnym podejściem do każdej sprawy naszych Klientów charakteryzującym się położeniem szczególnej uwagi na właściwe zrozumienie Ich potrzeb i zaoferowanie Im usług najwyższej jakości.
DAP Kancelaria Prawna jako pierwsza w Polsce zapewnia zarówno Klientom indywidualnym, jak również Klientom biznesowym, możliwość wymiany z Kancelarią dokumentów związanych z prowadzonymi sprawami w formie elektronicznej przy zastosowaniu najwyższej klasy zabezpieczeń informatycznych wykorzystywanych obecnie m.in. przez banki dla zabezpieczenia dostępu do kont bankowych klientów.

Cechą charakterystyczną DAP Kancelarii Prawnej jest zerwanie z funkcjonującym na rynku usług prawniczych schematycznym podejściem do prowadzenia spraw Klientów oraz traktowanie każdej sprawy Klienta jako sprawy własnej Kancelarii. Każda sprawa naszego Klienta jest naszą sprawą, każdy Jego problem naszym problemem. Z tych względów kreatywność, zaufanie i niezawodność podczas świadczenia usług przez DAP Kancelarię Prawną to fundamenty, na których opieramy naszą renomę.

Reputacja, jaką cieszy się DAP Kancelaria Prawna, jest efektem dbałości o dobro Klientów łączone z wysoką jakością świadczonej obsługi. Klienci cenią sobie naszą umiejętność właściwej komunikacji, słuchania i mówienia językiem dla Nich zrozumiałym. Pomagamy Klientom żyć spokojnie oraz bezpiecznie, ustrzec się przed problemami, ale też zarządzać swym życiem i biznesem. DAP Kancelaria Prawna oferuje porady prawne, sporządzanie opinii, ekspertyz prawnych, pism i dokumentów procesowych, umów, jak i zastępstwo przed sądami oraz innymi organami publicznymi. DAP Kancelaria Prawna chętnie podejmuje się spraw skomplikowanych, precedensowych, pionierskich, których nie podjęli się inni prawnicy.

DAP Kancelaria Prawna wspiera Klientów biznesowych w tworzeniu przedsiębiorstw w każdej formie prawnej, ich rozwijaniu, optymalizacji, reorganizacji, przekształcaniu i likwidacji, a także we wszystkich dziedzinach prawa, w których jesteśmy ekspertami.