Czy prawo do żądania unieważnienia kredytu frankowego przez Frankowicza ulega przedawnieniu po 10 latach?

Niejednokrotnie w swojej praktyce spotkałem się z pytaniem czy prawo do dochodzenia nieważności umowy o kredyt we frankach szwajcarskich przedawnia się w terminie 10 lat. Wątpliwości frankowiczów w tym zakresie podsycany są zazwyczaj przez fake newsy zamieszczane przez banki którym zależy na tym aby Frankowicze nie wierzyli w możliwość dochodzenie swoich praw przed sądem w powszechnym.

Odpowiadając na pytanie zadane w tytule należy z całą stanowczością stwierdzić że prawo dochodzenia nieważności szczyt o całej umowy kredytowej czy też poszczególnych jej postanowień i nie ulega przedawnieniu w okresie 10 lat.

Przedawnieniom ulegają wyłącznie roszczenia cywilne, tj. prawo do żądania z określonego zachowania od innego podmiotu na przykład do zapłaty lub zwrotu rzeczy. Natomiast prawo do ustalenia przez sąd że konkretna umowa lub jej poszczególne postanowienie jest nieważna lub w ogóle nie ulega przedawnieniu. W konsekwencji stwierdzenie nieważności umowy o kredyt we frankach szwajcarskich możemy dochodzić po 20 latach. Jednakże należy mieć na uwadze że przedawnieniu ulegają wszelkie roszczenia związane z wypłatę kwoty kredytu oraz zapłacone mi ratami. Z tego względu w przypadku stwierdzenia nieważności umowy o kredyt frankowy roszczenie banku o zwrot kredytu przedawnia się w terminie trzech lat od dnia wypłaty kredytu a nie od dnia stwierdzenia przez sąd nieważności umowy o kredyt we frankach szwajcarskich.

Natomiast roszczenia frankowiczów o zwrot zapłaconych rat kredytu lub nadpłat przedawnia się w terminie 10 lat od dnia zapłaty konkretnej raty. W rezultacie w interesie frankowiczów jest doprowadzenie z do Jak najszybszego unieważnienie kredytu we frankach. Gdynia wydania prawomocnego wyroku w stwierdzającego nieważność umowy OK kredyt frankowy frankowicz może bezpiecznie przestać spłacanie raty kredytu. Ze złożeniem pozwu przeciwko bankowi Nie można więc zwlekać ponieważ chciała się na własna niekorzyść.