Frankowicze i sprawy finansowe

27 02, 2018

Jakie mogą być realne korzyści stwierdzenia nieważności umowy o kredyt we frankach?

Pisałem już o prawnych konsekwencjach doprowadzenia sporu sądowego przeciwko bankowi do wydania wyroku stwierdzającego, że udzielony umowa o kredyt we frankach szwajcarskich jest nieważna. Jednakże przeprowadzając dziesiątki rozmów z Frankowiczami a nawet prawnikami bankowymi świadcząc pomoc Frankowiczom zauważyłem, że zrozumienie rzeczywistych konsekwencji takiego sukcesu nie jest łatwe i oczywiste. Co zatem w praktyce oznacza […]

22 02, 2018

Jakie mogą być realne korzyści unieważnienia w kredytach frankowych samych klauzul waloryzacyjnych (odfrankowienie)?

W poprzednim artykule omówiłem jak wyglądają namacalne konsekwencje złożenia przez Frankowiczów pozwu przeciwko bankowi i uzyskanie wyroku stwierdzającego nieważność umowy o kredyt we frankach. Teraz wyjaśnię co się stanie jeżeli sąd powszechny uzna, że co prawda nie ma podstaw do unieważnienia całej umowy o kredyt frankowy, jednakże istnieją podstawy do stwierdzenia nieważności lub abuzywności […]

16 02, 2018

Jakie konsekwencje wywołuje stwierdzenie nieważności jedynie klauzul waloryzacyjnych?

Wspominałem w poprzednich artykułach, że postanowienia indeksujące/denominujące kredyt do franka mogą zostać uznane za nieważne lub abuzywne. Są to dwa różne pojęcia, ale skutek dla Frankowicza jest ten sam. W takiej sytuacji bowiem kredyt jest przeliczany tak jakby od początku był kredytem złotówkowym, bez przeliczania do waluty obcej. Kwota o jaką wzrosło nasze zadłużenie […]

16 02, 2018

Jakie mogą być konsekwencje wad prawnych kredytów frankowych?

Sprzeczność z prawem postanowień umowy o kredyt we frankach może wywoływać następujące skutki:
1. cała umowa kredytowa może zostać uznana za nieważną.
2. klauzule waloryzacyjne mogą zostać uznane za nieważne, przy pozostawieniu w mocy pozostałej części umowy.
3. klauzule waloryzacyjne mogą zostać uznane za niewiążące konsument, czyli za abuzywne.

Stwierdzenie nieważności umowy kredytowej, jej […]

16 02, 2018

Czy kredyty frankowe są zgodne z prawem bankowym?

Kredyty frankowe są sprzeczne z definicją kredytu zawartą w prawie bankowym, która przewiduje, że w umowie kredytu bank ma prawo żądać zwrotu udzielonego kredytu oraz zapłaty odsetek i prowizji. Mówiąc inaczej – bank może żądać zwrotu dokładnie takiej sumy pieniężnej jaką fizycznie przelał na konto kredytobiorcy powiększonej wyłącznie o odsetki i prowizje. Składowymi raty […]

16 02, 2018

Czym tak naprawdę jest kredyt we frankach?

Kredyty frankowe to kredyty złotówkowe. Wbrew powszechnemu przekonaniu kredyty frankowe nie stanowiły kredytów walutowych. Dlaczego zatem banki kredyty złotówkowe określały mianem kredytów we franku szwajcarskim lub kredytów frankowych? Właśnie ta nazwa okazuje się w praktyce najbardziej myląca. Mówiąc najjaśniej, za kredyt walutowy uznaje się taki kredyt, w którym kwota udzielonego kredytu jest fizycznie wypłacona […]

16 02, 2018

Frankowicze i sprawy finansowe

Frankowicze, kredyty we frankach, ustawa frankowa, pomoc Frankowiczom, Rzecznik Finansowy? – cała prawda o sytuacji prawnej i faktycznej Frankowiczów oraz o tym jak podważyć umowę o kredyt we frankach

Od wielu lat słyszymy w mediach o coraz to nowych pomysłach na pomoc Frankowiczom. Jedne koncepcje polegają na przewalutowaniu kredytów we frankach na złote po dzisiejszym kursie franka szwajcarskiego lub kursie franka z dnia podpisania umowy o kredyt we frankach. Inne pomysły podążają w kierunku dobrowolnych ustępstw ze strony banków lub narzucenia pewnych rozwiązań na gruncie ustaw. Niestety wiele publicznie dostępnych informacji o Frankowiczach, ustawie frankowej, lub sporach sądowych Frankowiczów z bankami pochodzi od samych banków, które dążą do trzech celów: zdezorientowania Frankowiczów, wprowadzeniu Frankowiczów w błąd i wywołaniu u Frankowiczów nadziei, że niewłaściwe rozwiązania, takie jak postępowania karne lub zmiany prawa, przyniosą im rzeczywiste korzyści. Natomiast prawda jest taka, że nie zostanie przyjęta ustawa frankowa, która zmieni istotnie sytuację Frankowiczów, ani też żadne sprawy karne nie pomogą Frankowiczom.

Frankowicze mają jeden, ale niezwykle skuteczny instrument do walki z bankami – pozew i spór sądowy. Złożenie pozwu o unieważnienie całej umowy o kredyt we frankach, lub przynajmniej unieważnienie samych klauzul waloryzacyjnych (odfrankowienie) przynosi Frankowiczom ogromne korzyści, których nie da nawet najlepsza ustawa frankowa. Jednakże podejmując decyzję o wniesieniu pozwu o unieważnienie umowy o kredyt frankowy lub o odfrankowienie kredytu należy mieć na uwadze wiele pułapek. Pierwszą z pułapek są pozwy zbiorowe promowane przez wiele kancelarii adwokackich w Warszawie, ale również kancelarii prawnych działających na terenie całego kraju. Złożenie pozwu zbiorowego o podważenie kredytów frankowych przez grupę Frankowiczów to ogromny błąd, co pokazał pozew zbiorowy przeciwko mBankowi. Z drugiej strony jest to niezwykle korzystne rozwiązanie dla kancelarii radcowskich i adwokackich, które zarabiają na każdym Frankowiczu składając tylko jeden pozew frankowy. Niestety do składania pozwów zbiorowych zachęcał również Rzecznik Finansowy oraz Prezes UOKIK. Innym zagrożeniem dla Frankowiczów, którzy podjęli właściwą decyzję o wniesieniu pozwu frankowego przeciwko bankowi, jest mnogość prawników gotowych podjąć się prowadzenia takiej sprawy. Niestety materia kredytów waloryzowanych do franka szwajcarskiego jest niezwykle skomplikowana, ponieważ obejmuje zagadnienia z zakresu prawa bankowego, prawa rynku kapitałowego, prawa ochrony konsumentów, prawa zobowiązań i prawa dewizowego. Nawet wśród adwokatów i radców prawnych w Warszawie jest zaledwie garstka specjalistów będących w stanie przygotować profesjonalny pozew frankowy. Co gorsze, większość z nich pracuje w bankach. Dlatego w znacznej części pozwy frankowe zawierają błędy wynikające z braku zrozumienia zagadnienia oraz nie powołują wszystkich podstaw do unieważnienia umów o kredyt we frankach. W ten sposób uzyskaliśmy odpowiedź na pytanie dlaczego część Frankowiczów przegrywa sprawy z bankami.

Jeśli chcesz uzyskać rzetelną wiedzę o sytuacji Frankowiczów, kredytach we frankach, (braku) pomocy dla Frankowiczów zapraszam to zapoznania się z poniższymi publikacjami na ten temat oraz przesłania skanu umowy kredytowej wraz ze skanem regulaminu na adres: frankowicze@dap-kancelaria.pl.

Czytaj nasz blog z poradami dla frankowiczów