Frankowicze i sprawy finansowe

31 07, 2020

Czy żądania unieważnienia kredytu frankowego ulega przedawnieniu po 10 latach?

Czy prawo do żądania unieważnienia kredytu frankowego przez Frankowicza ulega przedawnieniu po 10 latach?

Niejednokrotnie w swojej praktyce spotkałem się z pytaniem czy prawo do dochodzenia nieważności umowy o kredyt we frankach szwajcarskich przedawnia się w terminie 10 lat. Wątpliwości frankowiczów w tym zakresie podsycany […]

27 02, 2018

Jakie mogą być realne korzyści stwierdzenia nieważności umowy o kredyt we frankach?

Pisałem już o prawnych konsekwencjach doprowadzenia sporu sądowego przeciwko bankowi do wydania wyroku stwierdzającego, że udzielony umowa o kredyt we frankach szwajcarskich jest nieważna.

Jednakże przeprowadzając dziesiątki rozmów z Frankowiczami a nawet prawnikami bankowymi świadcząc pomoc Frankowiczom zauważyłem, że zrozumienie rzeczywistych konsekwencji takiego sukcesu nie jest […]

22 02, 2018

Jakie mogą być realne korzyści unieważnienia w kredytach frankowych samych klauzul waloryzacyjnych (odfrankowienie)?


W poprzednim artykule omówiłem jak wyglądają namacalne konsekwencje złożenia przez Frankowiczów pozwu przeciwko bankowi i uzyskanie wyroku stwierdzającego nieważność umowy o kredyt we frankach. Teraz wyjaśnię co się stanie jeżeli sąd powszechny uzna, że co prawda nie ma podstaw do unieważnienia całej umowy o kredyt frankowy, […]

16 02, 2018

Jakie konsekwencje wywołuje stwierdzenie nieważności jedynie klauzul waloryzacyjnych?

Wspominałem w poprzednich artykułach, że postanowienia indeksujące/denominujące kredyt do franka mogą zostać uznane za nieważne lub abuzywne. Są to dwa różne pojęcia, ale skutek dla Frankowicza jest ten sam. W takiej sytuacji bowiem kredyt jest przeliczany tak jakby od początku był kredytem złotówkowym, bez przeliczania […]

16 02, 2018

Jakie mogą być konsekwencje wad prawnych kredytów frankowych?

Sprzeczność z prawem postanowień umowy o kredyt we frankach może wywoływać następujące skutki:

1. cała umowa kredytowa może zostać uznana za nieważną.
2. klauzule waloryzacyjne mogą zostać uznane za nieważne, przy pozostawieniu w mocy pozostałej części umowy.
3. klauzule waloryzacyjne mogą zostać uznane za niewiążące konsument, czyli za […]

16 02, 2018

Czy kredyty frankowe są zgodne z prawem bankowym?

Kredyty frankowe są sprzeczne z definicją kredytu zawartą w prawie bankowym, która przewiduje, że w umowie kredytu bank ma prawo żądać zwrotu udzielonego kredytu oraz zapłaty odsetek i prowizji. Mówiąc inaczej – bank może żądać zwrotu dokładnie takiej sumy pieniężnej jaką fizycznie przelał na konto […]

16 02, 2018

Czym tak naprawdę jest kredyt we frankach?

Kredyty frankowe to kredyty złotówkowe. Wbrew powszechnemu przekonaniu kredyty frankowe nie stanowiły kredytów walutowych. Dlaczego zatem banki kredyty złotówkowe określały mianem kredytów we franku szwajcarskim lub kredytów frankowych? Właśnie ta nazwa okazuje się w praktyce najbardziej myląca. Mówiąc najjaśniej, za kredyt walutowy uznaje się taki […]

16 02, 2018

Frankowicze i sprawy finansowe

Frankowicze, kredyty we frankach, ustawa frankowa, pomoc Frankowiczom, Rzecznik Finansowy? – cała prawda o sytuacji prawnej i faktycznej Frankowiczów oraz o tym jak podważyć umowę o kredyt we frankach