Odszkodowania

Kategoria odszkodowań jest bardzo szeroka, zwłaszcza, że w języku potocznym pojęcie odszkodowania ma znacznie szersze znaczenie niż w rozumieniu prawnym, gdyż zazwyczaj nie dostrzegamy różnicy pomiędzy odszkodowaniem i zadośćuczynieniem. W rozumieniu prawnika takiego jak adwokat lub radca prawny odszkodowania możemy żądać za straty w naszym majątku wywołane przez inną osobę, zaś zadośćuczynienia za krzywdę i naruszenie praw niemajątkowych, tzw. dóbr osobistych.

Read More