kredyt we frankach pomoc

27 02, 2018

Jakie mogą być realne korzyści stwierdzenia nieważności umowy o kredyt we frankach?

Pisałem już o prawnych konsekwencjach doprowadzenia sporu sądowego przeciwko bankowi do wydania wyroku stwierdzającego, że udzielony umowa o kredyt we frankach szwajcarskich jest nieważna. Jednakże przeprowadzając dziesiątki rozmów z Frankowiczami a nawet prawnikami bankowymi świadcząc pomoc Frankowiczom zauważyłem, że zrozumienie rzeczywistych konsekwencji takiego sukcesu nie jest łatwe i oczywiste. Co zatem w praktyce oznacza […]

16 02, 2018

Jakie konsekwencje wywołuje stwierdzenie nieważności jedynie klauzul waloryzacyjnych?

Wspominałem w poprzednich artykułach, że postanowienia indeksujące/denominujące kredyt do franka mogą zostać uznane za nieważne lub abuzywne. Są to dwa różne pojęcia, ale skutek dla Frankowicza jest ten sam. W takiej sytuacji bowiem kredyt jest przeliczany tak jakby od początku był kredytem złotówkowym, bez przeliczania do waluty obcej. Kwota o jaką wzrosło nasze zadłużenie […]

16 02, 2018

Jakie mogą być konsekwencje wad prawnych kredytów frankowych?

Sprzeczność z prawem postanowień umowy o kredyt we frankach może wywoływać następujące skutki:
1. cała umowa kredytowa może zostać uznana za nieważną.
2. klauzule waloryzacyjne mogą zostać uznane za nieważne, przy pozostawieniu w mocy pozostałej części umowy.
3. klauzule waloryzacyjne mogą zostać uznane za niewiążące konsument, czyli za abuzywne.

Stwierdzenie nieważności umowy kredytowej, jej […]

16 02, 2018

Czy kredyty frankowe są zgodne z prawem bankowym?

Kredyty frankowe są sprzeczne z definicją kredytu zawartą w prawie bankowym, która przewiduje, że w umowie kredytu bank ma prawo żądać zwrotu udzielonego kredytu oraz zapłaty odsetek i prowizji. Mówiąc inaczej – bank może żądać zwrotu dokładnie takiej sumy pieniężnej jaką fizycznie przelał na konto kredytobiorcy powiększonej wyłącznie o odsetki i prowizje. Składowymi raty […]

16 02, 2018

Czym tak naprawdę jest kredyt we frankach?

Kredyty frankowe to kredyty złotówkowe. Wbrew powszechnemu przekonaniu kredyty frankowe nie stanowiły kredytów walutowych. Dlaczego zatem banki kredyty złotówkowe określały mianem kredytów we franku szwajcarskim lub kredytów frankowych? Właśnie ta nazwa okazuje się w praktyce najbardziej myląca. Mówiąc najjaśniej, za kredyt walutowy uznaje się taki kredyt, w którym kwota udzielonego kredytu jest fizycznie wypłacona […]